veertigste

veertigste
{{veertigste}}{{/term}}
〈zelfstandig naamwoord en rangtelwoord〉 fortieth
voorbeelden:
1   zij stierf in haar veertigste jaar she died in her fortieth year 〈ook → {{link=derde}}derde{{/link}}〉

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”